გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის ანალიზი
არასამეწამეო (არაკომერციული) იურიდილი პირი „ქართული სამართლის კორპუსის“ მიერ მომზადებული „ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის ანალიზი“ - იხილეთ დოკუმენტი
FaceBook Twitter Google